Ποια είναι η μετεγχειρητική αποκατάσταση της άσθροσκόπησης ώμου;

Ποια είναι η μετεγχειρητική αποκατάσταση της άσθροσκόπησης ώμου;

Ποια είναι η μετεγχειρητική αποκατάσταση;

Η διάρκεια και το είδος της μετεγχειρητικής αποκατάστασης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του χειρουργείου. Η παγοθεραπεία βοηθάει στη μείωση του μετεγχειρητικού οιδήματος και του πόνου. Ο ώμος ακινητοποιείται για τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες σε ανάρτηση ώμου, η οποία επιτρέπει τις βασικές καθημερινές λειτουργίες. Η φόρτιση του χειρουργημένου άνω άκρου,  το επιτρεπόμενο εύρος κίνησης καθώς και τα αναλγητικά καθορίζονται αναλόγως του είδους της επέμβασης από τον ορθοπαιδικό χειρουργό.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση εξελίσσεται σε τρία στάδια:

  • στο πρώτο στάδιο επιτρέπεται μόνο η παθητική κίνηση του ώμου και γίνεται από τον φυσικοθεραπευτή ή με τη βοήθεια του μη χειρουργημένου άνω άκρου,
  • στο δεύτερο στάδιο επιτρέπονται επιπλέον και οι υποβοηθούμενες ενεργητικές κινήσεις και
  • στο τρίτο στάδιο εκτελούνται ενεργητικές κίνησεις με ήπια αντίσταση με κύριο στόχο την ενδυνάμωση του ώμου.

Αναλυτικά και περισσότερα στο site του Ορθοπαιδικού Σταθέλλη.

Διαβάστε:  Πού Χρησιμεύει η Αρθροπλαστική Γόνατος;
Leave your comment
Comment
Name
Email