Δικαστική Συμπαράσταση - Άρθρο 1666

Δικαστική Συμπαράσταση – Άρθρο 1666

Η δικαστική συμπαράσταση αντιπροσωπεύει τη νομική διαδικασία μέσω της οποίας, με την εκδίκαση ενός δικαστικού αποφάσεως, δημιουργείται ένα προστατευτικό περιβάλλον για άτομα που δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν μόνα τους την καθημερινή τους ζωή λόγω σοβαρών ψυχικών ή σωματικών προβλημάτων.

Στο άρθρο 1666 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι η δικαστική συμπαράσταση ανατίθεται σε ενήλικες στις εξής περιπτώσεις: 1) Όταν λόγω ψυχικής ή νοητικής αναπηρίας ή σοβαρής σωματικής αναπηρίας δεν είναι σε θέση να φροντίσουν μόνοι τους τις καθημερινές τους υποθέσεις. 2) Όταν λόγω ασωτίας, εθισμού σε ναρκωτικά ή αλκοολισμού, απειλούν τον εαυτό τους, τον σύντροφό τους, τα παιδιά τους ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι ανήλικοι που βρίσκονται υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία μπορούν επίσης να υποβληθούν σε δικαστική συμπαράσταση, εάν πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια, κατά το τελευταίο έτος της ανηλικίας τους. Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης εφαρμόζονται αφότου ο ανήλικος φτάσει την ενηλικίωση.

Οι πιο συνήθεις λόγοι για την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση περιλαμβάνουν ψυχικές διαταραχές (όπως σχιζοφρένεια και μανία καταδίωξης), αλκοολισμό, κωφαλαλία και γεροντική άνοια ή νόσο Alzheimer. Η διαδικασία διακριτικής δικαστικής συμπαράστασης μπορεί να εφαρμοστεί είτε πλήρως είτε μερικώς, ανάλογα με την κατάσταση του ατόμου, και μπορεί να καλύπτει όλες ή μερικές από τις καθημερινές του δραστηριότητες και υποθέσεις. Οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του τύπου της δικαστικής συμπαράστασης είναι η σοβαρότητα της αναπηρίας του ατόμου και η κατάσταση της υγείας του. Ο δικηγόρος που θα σας αναλάβει, θα προσφέρει και περισσότερες πληροφορίες.

Οι κατηγορίες δικαστικής συμπαράστασης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 1. Στερητική δικαστική συμπαράσταση:
  • Πλήρης: Σε αυτήν την περίπτωση, ο συμπαραστατούμενος κρίνεται ανίκανος από το δικαστήριο να ενεργεί αυτοπροσώπως για όλες τις δικαιοπραξίες.
  • Μερική: Σε αυτήν την περίπτωση, ο συμπαραστατούμενος κρίνεται ανίκανος από το δικαστήριο να ενεργεί αυτοπροσώπως μόνο για ορισμένες δικαιοπραξίες, και απαιτείται η δικαστική συναίνεση για τις υπόλοιπες.
 2. Επικουρική δικαστική συμπαράσταση:
  • Πλήρης: Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο αποφασίζει ότι για όλες τις δικαιοπραξίες του συμπαραστατούμενου απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη.
  • Μερική: Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο κρίνει ότι για ορισμένες δικαιοπραξίες του συμπαραστατούμενου απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη.
Διαβάστε:  Ποιος Δικηγόρος Κάνει για Μένα;

Όσον αφορά τα πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την τέθει του ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, αυτά περιλαμβάνουν:

 • Τον ίδιο τον ενήλικο που χρειάζεται συμπαράσταση.
 • Τη σύζυγο του ενηλίκου.
 • Τα ενήλικα τέκνα του.
 • Τους γονείς του ενηλίκου.
 • Τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, εφόσον ενημερωθεί από συγγενικά πρόσωπα όπως αδέλφια ή άλλα φιλικά πρόσωπα, που δεν έχουν τη νομική ικανότητα να υποβάλουν την αίτηση.
 • Το Δικαστήριο αυτεπάγγελτα, αν κρίνει ότι αυτή είναι η καλύτερη διαδικασία.

Το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του συμπαραστατούμενου, και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας.

Leave your comment
Comment
Name
Email