Ποια είναι τα συμπτώματα των όζων θυρεοειδούς;

Ποια είναι τα συμπτώματα των όζων θυρεοειδούς;

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Οι όζοι θυρεοειδούς, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν προκαλούν συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, οι μη ψηλαφητοί όζοι θυρεοειδούς αποτελούν και το συνηθέστερο εύρημα. Επιπρόσθετα, οι μη ψηλαφητοί όζοι θυρεοειδούς αποτελούν, συνήθως, ένα τυχαίο εύρημα, στα πλαίσια κάποιας απεικονιστικής εξέτασης του τραχήλου (συνήθως υπερηχογραφήματος) για άλλη πάθηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η αιμορραγία εντός ενός όζου κυστικής μορφολογίας προκαλεί την αιφνίδια αύξηση του μεγέθους του, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να εκδηλώνουν ένα αίσθημα τοπικού πόνου στο λαιμό, που αποτελεί και συχνή αιτία προσέλευσής τους προς εξέταση.

Οι όζοι με μέγεθος αρκετά εκατοστά, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα εξαιτίας της πίεσης γειτονικών οργάνων. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν τον έντονο βήχα, το βράγχος φωνής ή βραχνάδα (πίεση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου), τη δύσπνοια (πίεση της τραχείας), όπως επίσης τη δυσκολία στην κατάποση και τη δυσφαγία (πίεση του οισοφάγου).

Σπανιότερα, οι ίδιοι οι ασθενείς παρατηρούν ή ακόμη και ψηλαφούν έναν όζο θυρεοειδούς αρκετά μεγάλου μεγέθους.

οζοι-θυρεοειδους

Όζοι θυρεοειδούς και ορμόνες

Οι όζοι θυρεοειδούς στην πλειοψηφία τους δεν επηρεάζουν τις ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα. Με άλλα λόγια, η μέτρηση των ορμονών του θυρεοειδούς στο αίμα είναι φυσιολογική, στην πλειοψηφία των ασθενών.

Εξαίρεση στο φαινόμενο αυτό αποτελούν οι θερμοί όζοι θυρεοειδούς. Οι θερμοί όζοι παράγουν και εκκρίνουν στο αίμα μεγάλες ποσότητες των ορμονών του θυρεοειδούς, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πάσχουν από υπερθυρεοειδισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, η μέτρηση των θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα θα αναδείξει αυξημένα επίπεδά τους που ξεπερνούν τα ανώτερα φυσιολογικά όρια, ενώ ταυτόχρονα η TSH θα είναι εξαιρετικά μειωμένη και σαφέστατα χαμηλότερη από τα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα. 

Διαβάστε:  Ποια είναι η μετεγχειρητική αποκατάσταση της άσθροσκόπησης ώμου;

Διαβάστε αναλυτικά.

Leave your comment
Comment
Name
Email